2008. június 21.

Thelema

Szigeti Sándor írása

1904-ben érdekes dolog történt Aleister Crowleyval, a brit származású költő-misztikussal. Egyiptomi utazása közben kapcsolatba lépett vele egy bizonyos Aiwass nevű lény, és számos más vallásalapítóhoz hasonlóan, ő is „megkapta” a legfontosabb kinyilatkoztatást, amit ma A Törvény könyve, The Book of the Law illetve Liber Al vel Legis címen ismerünk.

Ez a szentírás azonban nem az együgyű átlagembereknek készült. Ilyenek olvashatók benne, hogy:

I:3. Minden férfi és minden nő egy csillag.
I:4. Minden szám végtelen; nincs különbség.

II:48. Ne szánd az elbukottat! Sosem ismertem őket. Nem értük vagyok. Nem vigasztalok: gyűlölöm a vigasztaltakat és a vigasztalót.

II:76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Mit jelent ez, ó próféta? Nem tudod; és sosem fogod megtudni. Itt jön egy hogy téged kövessen: ő fogja ezt kifejteni. De emlékezz, ó kiválasztott, hogy légy az, ki én vagyok; hogy kövesd Nu szerelmét a csillagfényes mennyben; hogy tekints az emberre, hogy mondd el nekik ezt az örvendetes szót.

III:60. Nincs törvény a „Tégy amit akarsz”-on túl.

és

I:39. A Törvény szava a THELEMA.

A thelema (θέλημα) görög szó, akaratot jelent. Crowley további írásait tanulmányozva kiderül, hogy az akarat szót nem a hétköznapi értelmében használja, hanem az „isteni Akarat”-ra gondol, ami az egyén valódi életszándékát, életcélját jelenti, melyet az úgynevezett szent őrangyalával kapcsolatba lépve ismerhet meg.


Crowley leghíresebb, leggyakrabban idézett mottója ez:

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.
Tégy amit akarsz – ez lesz a teljes Törvény.

Hogy igazából mit lehet az Akarat alatt érteni, azt valószínűleg a Liber Oz magyarázza a legjobban:

Liber LXXVII

„az erős törvénye; ez a mi törvényünk
és a világ gyönyöre” – AL II:21

„Tégy amit akarsz – ez lesz a teljes Törvény” – AL I:40
„Nincs másra jogod, csak hogy akaratod szerint tégy. Cselekedj, és senki sem mond nemet.” – AL I:42-3
„Minden férfi és minden nő egy csillag.” – AL I:3

Nincs isten, csak ember.

 1. Az embernek joga van, hogy saját törvénye szerint éljen –
  úgy éljen, ahogy akar:
  dolgozzon, ahogy akar:
  játsszon, ahogy akar:
  pihenjen, ahogy akar:
  meghaljon akkor és ahogy akar.
 2. Az embernek joga van, hogy azt egyen, amit akar –
  azt igyon, amit akar:
  ott lakjon, ahol akar:
  oda költözzön a föld színén, ahová akar.
 3. Az embernek joga van, hogy azt gondoljon, amit akar –
  azt mondjon, amit akar:
  azt írjon, amit akar:
  rajzoljon, fessen, faragjon, formázzon, építsen amit akar:
  úgy öltözzön, ahogy akar.
 4. Az embernek joga van, hogy úgy szeressen, ahogy akar –
  „töltekezz szerelemmel ahogy akarsz,
  akkor, ahol, és akivel akarsz.” – AL I:51
 5. Az embernek joga van, hogy megölje azokat, akik erőszakot tesznek e jogain.
  „a szolgák szolgálni fognak.” – AL II:58.

„A szerelem a törvény, a szerelem, az akarat jármában.” – AL I:57.

Talán hasznos észrevenni, hogy a fenti szöveg nem csak a thelemitákra, hanem minden emberre vonatkozik, mert „minden férfi és minden nő egy csillag.”


A gemátria, vagyis a betűknek, szavaknak számokkal való megfeleltetése komoly szerepet játszik Crowley munkásságában. Az ókori görög és héber nyelvekben nem használtak külön számjegyeket, hanem a különféle betűk meghatározott számértéket jelentettek. A görög θέλημα (thelema – akarat) és az αγάπη (agapé – szeretet/szerelem) számértéke egyaránt 93, ami frappánsan utal a thelemita felfogás szerinti akarat és szerelem alapfilozófiájára: „Tégy amit akarsz, és az lesz a teljes Törvény” és „A szerelem a törvény, a szerelem, az akarat jármában.”

Hasonló meggondolásból nevezte Aleister Crowley az általa érlelt mágiarendszert „magick”-nak. A kívülállók körében elterjedt elképzelés szerint azért toldotta meg az angol „magic” szót egy „k”-val, hogy ezzel jelezze, nem színpadi bűvészmutatványokra utal, hanem valami másra, nagyszabásúbbra, magasztosabbra.

Ennél azonban jóval „misztikusabb” magyarázatok is léteznek, és ismerve Crowley intenzív vonzódását a számokhoz, valószínűleg inkább errefelé lehet a megoldás:

 • A „k” utalhat arra, hogy a mágikus rendszer az ősi egyiptomi filozófiával harmonizál, és a kemetikus (egyiptomi) mágikus ágenst, a „felsőbb szintű önvalót”, a „Khu”-t kapcsolja hozzá.
 • Más értelmezés szerint a szó végi betű a görög κλειτ, klitorisz szóból származik, így hangsúlyozva a rendszer szexuálmágikus elemeit.
 • A „k” az angol ábécé 11-ik betűje, és ez a szám a Skarlát Asszony száma is, Babalon istennőé, aki fontos szerepet játszik a thelemita szimbólumvilágban/panteonban.

További információk beszerzéséhez az alábbi weblapot javaslom kiindulópontként: thelema.lap.hu