2008. november 23.

A Sátán Egyháza

Szigeti Sándor írása

A Sátán Egyházát (Church of Satan), a világ első olyan publikus vallási szervezetét, ami az embert olyanként magasztalja, amilyen az valójában, 1966-ban hozta létre az Amerikai Egyesült Államokban Anton Szandor LaVey, a sátánizmus megfogalmazója, aki 1997-ben bekövetkezett haláláig az Egyház főpapja volt.

Alapok

A Sátán Egyháza kormányzatilag elismert, teljes jogú vallási szervezet az Egyesült Államokban. Az általa képviselt sátánizmust a legtöbb országban legitim vallásként ismerik el. Magyarországon ezt az alkotmányos vallásszabadság joga biztosítja.

A Sátán Egyháza – elitista vallás lévén – nem folytat hittérítést és nem toboroz tagokat. A sátánisták úgy tartják – erre a megállapításra jutottak –, hogy a sátánisták számára eleve a sátáni értékrend természetes, önmaguktól is ezt követik. Az emberek többsége úgy van kondicionálva, hogy képtelen arra a fokú felelősségérzetre és önállóságra, ami nélkülözhetetlen a sátáni életvitelhez, ezért értelmetlenség olyasmit elvárni, amire a többség egyszerűen nem képes. „Satanists are born, not made.”

A Sátán Egyházának nincsenek és nem is voltak kihelyezett képviseletei, és egyetlen más, magát sátáninak nevező szervezetet sem ismer el magán kívül. Ezzel a hozzáállással elejét veszik bármiféle klikkesedésnek, és nincs is szükség a feltagozódásra, mert ahhoz a laza, mégis határozott és hatékony központi jelenléthez, ami az Egyházat mindig is jellemezte, egyszerűen nincs szükség összetettebb adminisztrációs rendszerre.

A Sátán Egyháza semmiféle állami támogatást, így adómentességet sem vesz igénybe. Minden költséget a csatlakozáskor befizetett tagdíjból fedeznek. Ez a fajta – vallási szervezetek körében talán példátlan – anyagi önállóság és felelősségvállalás képezi az Egyház célkitűzéseinek egyikét.

A Sátán Egyháza nem használ rituális célokra publikusan látogatható épületeket.

Ahogy az a sátánizmus filozófiájából következik, a Sátán Egyháza minden tagjától megköveteli, hogy mindig a tartózkodási helyük törvényeinek megfelelő módon viselkedjenek. Az Egyház semmiféle illegális tevékenységben nem vesz részt, ilyesmit nem támogat.

Tagjairól információt nem ad közre, így nem lehet tudni, hány tagja is van az Egyháznak. A hatóságokkal való maximális együttműködés jegyében természetesen semmiféle információt nem hallgat el a kormányzati szervek elől, amit például az a 2007-es eset is bizonyít, amikor valaki emailben nyilatkozott „szentségtelen urunk, Sátán nevében ölni kész” szándékáról, a vezetőség pedig azonnal értesítette az FBI-t, akik letartóztatták a bűnözőfiókát.

Célkitűzés

A Sátán Egyháza az Anton LaVey kiadványaiban pontosan megfogalmazott sátánizmus ideológiájának és gyakorlatának érdekképviseletén túl a pentagonális revíziónak nevezett, 1988-ban közreadott, öt pontból álló, egymáshoz kapcsolódó, egymásból következő célokat kívánja támogatni és megvalósítani. Ez az öt pont röviden összefoglalva a következő:

1. Rétegződés. Senkinek sem jár védelem a saját ostobaságának következményeitől.

2. Valamennyi egyház szigorú megadóztatása. Csak az életképesek maradhassanak fent.

3. Teljes és valóságos szekularizáció. A bűnbakkeresés elvetése.

4. Mesterséges emberi társak gyártása. Technológiailag kivitelezhető rabszolgaság.

5. Teljes környezetek működtetése. Lehetőség, hogy egyéni igényeknek megfelelő környezetben élhessenek az emberek.

Irányítás, működés

Az Egyház irányítását az egyházi hierarchia csúcsa, a Kilencek Tanácsa intézi. Az egyház eddigi főpapjai és főpapnői az alábbiak:

 • Anton Szandor LaVey, 1966–1997, alapító és főpap
 • Diane Hagerty, 1966 és 1984 között alapító és főpapnő
 • Blanche Barton, 1997–2002 között főpapnő, jelenleg Magistra Templi Rex a titulusa
 • Peter H. Gilmore, 2001 óta főpap
 • Peggy Nadramia, 2002 óta főpapnő

A Sátán Egyházának aktuális eseményeiről, alapvető publikációiról, híreiről, elérhetőségéről a hivatalos weblapon, a www.churchofsatan.com címen lehet tájékozódni.


Források

A sátánizmus ésszerű és gyakorlatban is bizonyítottan használható életmódjának elméleti, dogmatikai vonatkozásait az alapító, Anton Szandor LaVey könyveiből lehet megismerni, de az Egyház vezetőségének számos tagja osztotta meg bölcsességét, egyedi látásmódját és publikált bárki által megvásárolható, elolvasható kiadványokat. Ezek közül talán a következők a legjelentősebbek e cikk írásának pillanatában:

Blanche Barton: The Church of Satan

Blanche Barton 2002-ig volt az Egyház főpapnője, adminisztrátora, és mint Anton LaVey társa és közös fiúgyermekük anyja, alaposan ismeri a Sátán Egyházának történetét, amelyről részletesen ír ebben a könyvében.

Ez a könyv jelenleg nem kapható, de 2008-as hírek szerint a közeljövőben várható új kiadása.

A tartalomjegyzék:

 1. Let the Games Begin – Rövid, hangulatos áttekintés a kezdetekről; a „fekete ház”-ról, melyben megalakult a Magic Circle, az a közösség, ami később a Sátán Egyházává nőtte ki magát.
 2. Diabolical Consequences – A szenzációszámba menő publikus szertartásokról; a Sátáni Biblia megírásáról és megjelenéséről; a hollywoodi és más hírességek szerepéről; a Rosemary gyermeke, a Satanis vagy az Angeli Bianca, Angeli Negra című filmek jelentősségéről; az interjúkról; a tagság létszámának rohamos gyarapodásáról; az „egyes fázisú” sátánisták kigyomlálásáról.
 3. The Modern Prometheus – LaVey életéről; fiatalkori tapasztalatai a cirkusszal; az éjszakai lokálvilágban a keresztény világ képmutatásával szembesülése; film noire kalandjai többek közt Marilyn Monroe-val; a részvétlen világban élő egykedvű birkákról keltett benyomásai bűnügyi fényképészként; az okkult világ teljes hasznavehetetlensége; saját okkult, parapszichológiai, kísértetvadász kutatásai; a Magic Circle, majd a Church of Satan megalakulása.
 4. What Demons Conjured? – Akiket a Sátán Egyháza inspirált; újságcikkek, filmek, képregények, zene; a majmoló „okkult közösségek” serege; sorozatgyilkosoktól a szerepjátékosokon át a proliknak szóló tévéshow-k provokálta sátánista pánikig, amelyről az FBI bebizonyította, hogy mindenféle alapot nélkülöztek a vádak; a pszeudo-sátánista „próféták” megjelenése és kifogyhatatlan lemmingmenete.
 5. Satanism in Theory and Practice – A sátánista életmód a gyakorlatban; az elmélet rövid felelevenítése után válaszok a gyakori kérdésekre a leggyakoribb félreértések tisztázása; keresztény hittérítőknek szánt őszinte és maximálisan udvarias sablonválasz, ami annyira hatékony, hogy garantáltan nem alkalmatlankodnak többé; miért nincs semmi szükség bármilyen sátánista propagandára.
 6. Satan’s Master Plan – Hogyan érdemes megreformálnunk azt a világot, amit a keresztények istene 2000 év alatt sem tudott élhetővé tenni. A pentagonális revízió és a sátáni törvények analízise.
 7. How to Perform Satanic Rituals – LaVey azért írta a Sátáni Bibliát, mert ő maga ilyen könyvet szeretett volna olvasni, amikor az okkultizmussal ismerkedett, a sok ostoba, mindent összezagyváló agyszülemény helyett, amik az addigi okkult világot jellemezték. Hogyan egyeztethetők össze a „fekete mágia” teátrális külsőségei a sátáni világnézet ésszerűségével.
 8. Guidelines for Grottos and Groups – Gyakorlati tanácsok a grottók (praktikus földrajzi közelségben élő sátánisták csoportja) számára; az Egyházban alkalmazott meritokrácia részletei; az imposztorok leleplezésének trükkjei.

Mellékletek:

 1. Letters: “Many Are Called” – Szórakoztató, elborzasztó, elgondolkodtató válogatás az Egyházhoz érkezett levelekből.
 2. Satanic Music: That Old Black Magic – Rövid esszé a zene sátáni aspektusairól; ajánlásokkal.
 3. Satanic Cinema: Down These Mean Streets… – Sátáni filmekről.
 4. Further Reading: The Devil’s Bookshelf – Ajánlott olvasmányok.

Peter H. Gilmore: The Satanic Scriptures

Hatalmas várakozás előzte meg Peter H. Gilmore a Sátán Egyháza jelenlegi főpapjának könyvét, aminek keményfedeles változata a legszebb, legigényesebb kiadványok közé sorolható. Az esszék egy része szabadon hozzáférhető a Sátán Egyházának weblapján, ezért ahol lehetett, megadtam az internetes címet.

A könyv megrendelhető: A könyv honlapja, Amazon.co.uk

A tartalomjegyzék:

 1. Prelude by Blanche Barton
 2. Overture
 3. The Essays
 4. Satanism: The Feared Religionmagyar fordításban
 5. We Are Legion
 6. Alienation
 7. A Primer for Fledgling Misanthropologists
 8. The Tide Turns
 9. Apocalypse Now
 10. I Am The Light and The Way
 11. On the First Anniversary of 9/11
 12. Victors and Victims: From West Memphis to Columbine
 13. Pervasive Pantywaistism
 14. The Fascism Question
 15. Eugenics
 16. Iron Youth
 17. Founding Family: “Morality” versus Same-Sex Marriage
 18. Intellectual Black Holes
 19. Green-Eyed Hamsters
 20. Satanic Aesthetics
 21. Diabolus In Musica
 22. Idol Pleasures
 23. Hell of a Town
 24. ANTON SZANDOR LaVEY: A Tribute
 25. Farewell, Dark Fane
 26. On Elaboration and Justice
 27. Natural Hierarchy: As Above, So Below
 28. Masterful Slaves
 29. The Myth of the “Satanic Community”
 30. Rebels Without Cause
 31. The Magic of Mistery
 32. Every Man and Woman is a Star…
 33. Time Travel—Cheap and Easy
 34. What, the Devil?
 35. The Rituals
 36. Satanic Ritual
 37. A Satanic Wedding
 38. A Satanic Funeral Rite
 39. Rite of Ragnarök
 40. Nocturne: To The Devil Born by Peggy Nadramia

Nemo: The Fire From Within

Magister Nemo, a visszavonult tengeralattjáró-kapitány a Black Flame című periodikában 1989 és 2000 között megjelent rövid, sziporkázóan szellemes írásaiból válogatott e könyvsorozat első kötetében. Ahol az adott írásnak létezik publikus, interneten elérhető változata, megadom az URL-t is.

A könyv megrendelhető: The Fire From Within – Nemo on Satanism

A tartalomjegyzék:

 1. Stoking the Furnace – A foreword by Magus Peter H. Gilmore
 2. Preface
 3. Recognizing Pseudo-Satanism
 4. The Purpose of Life
 5. A Piece Of The Action
 6. Satanism, Mysticism and Reason
 7. BATMAN: The Satanist Hero Arises!
 8. SHEMHAMFORASH!
 9. Sheldrake and Sorcery
 10. A Saturnalia Song
 11. AntiChrist
 12. Satanism and Life After Death
 13. Satanism Needs And Enema!
 14. How to Win Enemies and Influence No One
 15. The Physics of Mysticism
 16. Might is not Always Right!
 17. The Devil You Say?
 18. The Truth About Self-Protection
 19. Wimpy Wiccans and Would-Be Witches
 20. Beer
 21. Satanic Self-Defense
 22. Rethinking Self-Defense Handguns
 23. Who’s There
 24. Bitches
 25. Stargate
 26. Self-Sufficiency and Satanism
 27. Satanism and Objectivism
 28. I Remember The Doctor

James D. Sass: Essays in Satanism

A vérbeli bibliofil magister könyve igazi masszív darab, tele őszinte kíméletlenséggel megírt érdekes eszmefuttatásokkal, meglepően hosszú és részletes bevezetővel, valamint az önvédelem számos formáját áttekintő esszével. 2007-ben jelent meg, így a legaktuálisabb eseményekre is reagál.

A tartalomjegyzék:

 1. Foreword by Peter H. Gilmore
 2. Introduction
 3. Deep Satanism
 4. How Not to Be an Idiot
 5. Reading Assignment
 6. The Church of Satan and “People”
 7. The Fallacy of Satanic “Schisms”
 8. The Fallacy of Satanic “Reformation”
 9. In Memoriam: The Temple of Skippy
 10. Animals Are Better Than People
 11. On Greater Magic
 12. Mind, Matter, and Magic
 13. Satanic Hedonism vs. Recreational Drug Abuse
 14. On Smoking
 15. The “Satanic Panic”
 16. Cults of Blood and Murder
 17. On “Academia Nuts”
 18. On Real Horror Films
 19. 200 Essential Horror Films
 20. Critical Bibliomania Rant
 21. Am I a Racist? Do I Care?
 22. Trendy “Extremes”
 23. Satanists in Suits
 24. Unqualified Parenting Advice
 25. Satanism and Traditionalism
 26. Perceptions
 27. The Internet: Another Tool
 28. Signal to Noise Ratio
 29. How to Be Wrong
 30. How I Read
 31. Satanism and “The Jewish Question”
 32. Satanism, Jews, Politics, and Media Repeated Fallacies
 33. Of Idiot and Crybabies
 34. The Dalai Lama is an Asshole
 35. Bacon on Simulation and Dissimulation
 36. On Compassion
 37. On Conscience
 38. I Love Little Bunnies
 39. Big Fish
 40. Thankfully They Are Dead
 41. Securing Your Lair
 42. There Goes the Neighborhood
 43. How to Persecute Drug Dealers (and Users)
 44. Keep Yout Mout Shut & Get Lawyered Up
 45. Satanic Self Defense: A Basic Introduction
 46. Better Than Nothing
 47. Self Defense vs. Martial Arts
 48. Biting in Self Defense
 49. When You Least Expect It
 50. On Gun Disarms
 51. On Filippino Knife Fighting
 52. Sleight-of-Hand In Knife Fighting
 53. Stick Fighting
 54. Psychological Ploys For Self Defense?
 55. On Self Defense For Women
 56. On So-Called “Martial Arts”
 57. Warriors
 58. Crackwhore Charm School
 59. SDOM Interview
 60. Final Note
 61. Afterword by Peggy Nadramia

Matt G. Paradise: Bearing the Devil’s Mark

Magister Paradise neve talán a legismertebb internetes körökben, hiszen a technológia megjelenése óta folyamatosan jelen van a világhálón, és előtte semmi sem marad titok, ami a médiával kapcsolatos.

A könyv megrendelhető: Purging Talon, Amazon.co.uk

A tartalomjegyzék:

 1. Preface
 2. Further Evidence of the Satanic Age
 3. Ego Transference and the Herd
 4. Producer or Consumer? Which One Are You?
 5. Pop Goes the Pretense
 6. Absolutes Can Corrupt Absolutely
 7. Love is a Many Conditional Thing
 8. Dating Outside Your Race
 9. Let’s Hear It for Sexual Objectification
 10. Absolute Human Companions: A Practical Inquiry
 11. The Misanthrope’s Survival Guide
 12. The Internet: Tool of Stratification
 13. From Out of the Woodwork
 14. Sifting the Ashes of Anton LaVey
 15. Rosemary Revisited
 16. B-Horror Dates to Dismember
 17. The Satanic Side of Enlightenment
 18. Satanism and Racialism
 19. If Voting Changed Anything
 20. Everybody’s Out To Get Me!
 21. Bangin’ In Littleton
 22. Everything I Learned To Hate About People
 23. The Black Suit In Both Theory and Application
 24. Other People
 25. A Night on the Brocken (The Walpurgisnacht Ceremony)
 26. Greater Than Sheep Am I, And Smiling
 27. To The Devil His Due

Mellékletek:

 1. Essay Source List
 2. Composite Interview
 3. Satanism FAQ
 4. Suggested Reading
 5. From The Mail Bag
 6. MGP Media Résumé

Trónkövetelők

A Sátán Egyházának sikerei természetesen odavonzották a dögevőket is, akik szerettek volna részesülni a zsákmányból, de önmaguktól ilyen teljesítményre nem voltak képesek. Főként a korai években volt jellemző, hogy olyanok is csatlakoztak, akik egyszerűen nem voltak tisztában a sátánizmus alapjaival sem, de elvakították őket a külsőségek, és szó szerint vették az alvilági hatalmaknak bemutatott szertartásokat. Rá kellett azonban döbbenniük, hogy a Sátán Egyháza komolyan veszi azt, amit képvisel, és a tagokat valós eredményeik szerint ismeri el, nem pedig az alapján, hogy képesek-e bemagolni és elszavalni valamilyen nevetséges varázsmondókát. A potyaszexre áhítozók is keserűen csalódtak, ahogy a magányos szívek levelezőklubjának diabolikus változatát keresők sem azt kapták, amit – teljesen alaptalanul és természetellenesen, az egyensúlyfaktor ignorálásával – reméltek volna.

A saját, tájékozatlanságukra alapozott hibás döntéseikért felelősséget vállalni képtelenek a csalódást, a kudarcot természetesen most is át szerették volna hárítani másvalakire, és bűnbakot kerestek. La Fontaine mesebeli rókájához hasonlóan, mivel nem érték el a kívánatos szőlőszemeket, inkább bejelentették, hogy a gyümölcs amúgy is savanyú volna, és egyre másra alakultak a bukott okkultisták dacközösségei, ahol egymás sebeit nyalogatva acsarkodtak, és közös erővel, lelkesen szidták a Sátán Egyházát, ami szerintük vagy meggyalázta a sátánizmust, vagy – a kilépésük, kizárattatásuk miatt – esetleg már nem is létezik! Nem ők voltak tehát hülyék, hanem abcug Sátán Egyháza, amiért az, ami.

Ezzel az áskálódással mindenféle tevékenységük ki is merült, és mert ilyen programmal túl sokáig nem lehet fennmaradni, ezek az egy-kétszemélyes „egyházak”, „mecsetek”, „zsinagógák” és „templomok” nyomtalanul el is párologtak, bár az interneten még számos elfeledett, kísértetjárta „webromot” találhat az érdeklődő régész. Tagjaik vagy lecsillapodva észhez tértek és tartózkodnak a szerepléstől, vagy börtönbüntetéseiket töltik különféle köztörvényes bűntetteik miatt, vagy pedig hátraarcot csinálva megtértek Jézushoz, Odinhoz, Bahá’u’lláhhoz, vagy más jobbfelőli ösvényt fémjelző prófétához.

Csatlakozás, meritokratikus hierarchia

Az egyház képviselőit gyakran keresik meg azzal a kéréssel az érdeklődők, hogy árulják el, miért éri meg csatlakozni a Sátán Egyházához. Mit ad az Egyház?

Az első, amit tudni kell, az, hogy egyáltalán nem szükséges csatlakozni ahhoz, hogy valaki joggal nevezhesse magát sátánistának, feltéve, hogy ismeri a sátánizmus elméletét, és a gyakorlatát megvalósítja a mindennapjaiban. Csatlakozni akkor érdemes, amikor valaki támogatni kívánja a sátánizmus eszméjét és azt a szervezetet, amit a sátánizmust kodifikáló Anton Szandor LaVey hozott létre.

Az Egyháznak tagja lehet minden olyan felnőttkorú személy, aki magát sátánistának vallja, magát ekként regisztrálni kívánja, valamint az Egyház vezetősége elfogadja a jelentkezését. A regisztráció díja egyszeri 200 amerikai dollár, ami adminisztrációs költségeket fedez. Ezen az összegen felül soha, semmilyen pénzt nem kell fizetni, mert a tagság egész életre, vagy kizárásig szól. Mivel az Egyház a legnagyobb fokú bizalmassággal kezeli tagjainak adatait, ez a fajta tagság tulajdonképpen szimbolikus pártfogói státuszt jelent, hiszen arra nem ad lehetőséget, hogy a regisztrált tag a központi vezetőség segítségével más egyházi tagokkal kapcsolatba kerülhessen.

A Sátán Egyházában a mindennapi életben elért eredmények számítanak csak, ezért a szervezet működésének hierarchiája meritokratikus alapú, amelynek első foka az aktív tagság. E fölé a szint fölé kizárólag meghívással lehet eljutni. A hierarchiában előrejutáshoz szükséges elvárásokról publikusan semmit sem lehet tudni, hiszen: „Ha valaminek meg kell kérdezned az árát, azt biztosan nem engedheted meg magadnak.”

Talán a leghelyesebb, ha csak az csatlakozik a Sátán Egyházához, akinek semmiféle problémát nem jelentene az sem, ha soha nem találkozhatna más sátánistákkal.


Néhány érdekesség

A History Channel a Sátán Egyházáról.
Videointerjú Magus Peter H. Gilmore-ral, a Sátán Egyházának főpapjával
a 2006. VI. 6-án rendezett „666 Satanic High Mass” alkalmából
Inside the Church of Satan – Ízelítő a 2008-ban megjelent dokumentumfilmből.