2008. október 28.

Néhány gyakori tévhit eloszlatása

Szigeti Sándor írása

Ateizmus és autodeizmus
A sátánizmus ateista, pontosabban autodeista vallás, mert nem hisz holmi istenek (az embernél, az egyénnél nagyobb hatalmú, tudattal rendelkező túlvilági lények) létezésében, de ha egy sátánistának mégis válaszolnia kell arra, kit tart a legfontosabbnak, a legnélkülözhetetlenebbnek a világ, a létezés szempontjából, akkor önmagát nevezi meg. A bővebb magyarázatig érdemes megjegyezni, hogy ez a felfogás nem azonos a kóros egoizmussal vagy az érzéketlenséggel, szeretettelenséggel.
Sátán nem „a gonosz”…
Sátán nem „a gonoszt” jelenti számunkra. Sátán egy létezés- vagy magartástípus: az öntudatra ébredt, tetteiért, gondolataiért felelős és felelősséget vállaló, folyamatosan vizsgálódó, kétkedő, sikerorientált embert jelképezi, és a sátánista nem úgy gondol rá, mint önállóan létező entitásra. Múzsa.
Ateista vallás
Igen, léteznek „ateista vallások”, e két fogalom nem ellentétes! A „vallás” szó nem azt jelenti, hogy „kereszténység”. A szó jelentése: istennel kapcsolatos hitrendszer, melyhez gyakran szertartások, erkölcskódex és életfilozófia, sajátos világnézet kapcsolódik. A sátánizmus esetében az „isten” fogalma körülbelül az autodeizmus hatáskörébe esik, a szertartásokat, erkölcskódexet, filozófiát és világnézetet pedig a Sátáni Biblia című alapkönyv határozza meg.
A (keresztény) Biblia szerepe
Nyilvánvaló, hogy a Biblia semmiféle különleges, „szent” értéket nem képvisel, a benne leírtak jobbára fikciók vagy korábbi világképek, vallások szükség szerint, többször is módosított adaptációi. A sátánizmus nem csupán valami „fordított”, anti-keresztény, az ábrahámita világképtől szabadulni képtelen eszmerendszer, mivel azonban mai formája egy jobbára a zsidó-keresztényi eszmék által uralt kultúrában alakult ki és ott is terjedt el, természetes, hogy viszonyítási pontként rámutat bizonyos jelentős különbségekre.
A fordított kereszt
A fordított kereszt nem sátánista szimbólum. Szent Pétert feszítették fordított keresztre, mert nem érezte méltónak magát ahhoz, hogy a Jézus Krisztuséhoz hasonló kereszten haljon meg. Vannak, akik a hollywoodi filmek hatására keresztényellenes jelképként használják a fordított keresztet, de ők nem szükségszerűen sátánisták.
A sátánizmus jelképei
A sátánizmus jelképe a lefelé fordított pentagram, illetve a Baphomet szimbólum, ami szintén egy - két koncentrikus körbe foglalt - fordított pentagram (ötágú csillagforma), melyben feltűnik a bűnbak jelképe, és köré a לויתנ (LVThN, Leviatán) szó héber betűi kerülnek. A „felfelé fordított”, bűnbak nélküli pentagram általában a mágia okkult eredetű szimbóluma (az embert mint a természet részét jelképezi), és például a wicca vallás követői használják, akiknek általában nincs közük a sátánizmushoz.
Áldozat, belezés
A sátánista szertartásoknak nem része az állat- vagy emberkínzás vagy élőlények leölése. Ha vért és általános embertelenkedést akarsz, javaslom a Bibliát, abból is az Ószövetséget vagy a Jelenések könyvét!
Emberáldozat
Létezik emberáldozat a sátánizmusban, csak épp nem úgy, ahogyan azt a keresztény propaganda terjeszti. Az áldozat mindig önmagát pusztítja el.
Hittérítés
A sátánizmus hangsúlyozottan nem hittérítő vallás. Valakinek vagy eleve természetes a sátánista értékrend és születésétől fogva eleve sátánista mentalitású – az itt-és-mostban élő, itt boldogulásra törekvő –, vagy sohasem lesz azzá.
Marilyn Manson
Igen, Marilyn Manson valóban rendelkezik a Sátán Egyházának tisztelendője titulussal, és nem, a Marilyn Manson zenekar rajongói között sokkal kisebb arányban vannak sátánisták, mint a komolyzenét kedvelők között. A lázadó, életükkel elégedetlen, még kialakulatlan személyiségű tizenévesek nem sátánisták.
A fekete mise, Le Messe Noir
A fekete mise nem kihagyhatatlan sátánista szertartás. Létezik ugyan, sőt, a Satanic Rituals című könyvben elolvasható a pontos liturgiája, elsődleges szerepe mégsem az „istenkáromlás”, hanem az elnyomó keresztényi nevelést kapottak szellemi felszabadítása. Értelemszerűen, aki nem elnyomó keresztényi légkörben élt, annak ez a rituálé csupán érdekesség lehet, de valódi érzelmi töltettel nem bír.
Szekták
Nem minden sátánista tagja bármiféle szervezetnek, főleg nem szektának. A szekták lényege, hogy mindig egy vagy több karizmatikus vezető köré szerveződnek, ahol a vezetők akaratát a hívek fanatikusan teljesítik. Mi sem áll távolabb egy sátánistától, mint az ilyen szervilis viselkedés. A Sátán Egyháza hangsúlyozza, hogy nem szükséges tagnak lenni ahhoz, hogy valaki joggal mondhassa magát sátánistának.
Necronomicon
A Necronomicon című könyvet H.P. Lovecraft, amerikai író találta ki. Amikor a novelláit olvasó fiatalok megrohamozták az okkultista könyvesboltokat, az árusok egy darabig eltessékelték őket, de aztán valakinek eszébe jutott, hogy ebben üzlet van! És írt szépen egy mesét, aminek a Necronomicon címet adta.
http://www.churchofsatan.com/Pages/FAQnecronomicon.html